Back to top

Podmínky užití

 Krátká verze "pravidel" pro členy viz "pravidla" ve FAQ - často kladených dotazech.

Toto je nezávazný český překlad. Závazná je anglická verze Podmínek užití - Terms uf Use.

1. Ochrana dat: Ochrana vašich dat je jednou z našich priorit. Více informací naleznete v Zásadách pro ochranu dat a v často kladených dotazech na osobní bezpečnost.

2. Přístup na Warmshowers.org je povolen pouze osobám starším 18 let.

3. Pouze vy sám odpovídáte za své vzájemné působení s ostatními členy

.

  • Warmshowers.org poskytuje platformu pro vaši interakci s jinými členy a poskytování a vyhledávání ubytování. Warmshowers.org není žádný orgán, nemá žádnou účast ani zájem, není reprezentantem ani garantem a nemá odpovědnost ani ručení ve vztahu k jakékoliv komunikaci, transakcím, vzájemnému působení, sporům nebo jiným vztahům mezi vámi a jinými členy našich služeb.
  • Protože naše služby jsou pouze platformou, v případě, že máte spor s jedním nebo více členy, zprošťujete nás (a naše spolupracovníky, vedení, členy, zaměstnance, zástupce a smluvní partnery) požadavků, nároků a poškození (přímých i nepřímých) jakéhokoliv druhu a povahy, známých i neznámých, pochybných i nepochybných, zjevných i skrytých, vzniklých nebo jakkoliv spojených s takovýmto sporem.

4. Omezení ručení

ZA ŽÁDNÝCH PODMÍNEK NERUČÍ WARSHOWERS.ORG, NEZISKOVÁ ORGANIZACE, COLORADO, USA, ANI JEJÍ VEDENÍ, ČLENOVÉ, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI JINÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VČETNĚ, AVŠAK NEVÝHRADNĚ, ZTRÁTY MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY ZISKU NEBO DAT, AŤ UŽ V SOUVISLOSTI SE SMLOUVOU, PŘEČINEM (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO NĚČÍM JINÝM, A TO I KDYŽ JSME BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TAKOVÉ ŠKODY, PRAMENÍCÍ Z NEBO SPOJENÉ S: (A) POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB; (B) NÁKLADY NA NÁHRADU NEBO VÝMĚNU JAKÉHOKOLIV ZBOŽÍ, SLUŽEB NEBO INFORMACÍ KOUPENÝCH NEBO ZÍSKANÝCH NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ, ZÍSKANÝCH Z TRANSAKCÍ, ZADANÝCH Z NAŠEHO WEBU NEBO PŘES NĚJ; (C) ZVEŘEJNĚNÍM (PROZRAZENÍM), NEAUTORIZOVANÝM PŘÍSTUPEM NEBO ZMĚNĚNÍM VAŠEHO OBSAHU; (D) ŠKODAMI ZE ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ DAT NEBO PROGRAMŮ, PŘERUŠENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NEBO OBSTARÁNÍ SI NÁHRADNÍ SLUŽBY, I KDYŽ JSME VĚDĚLI NEBO BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TAKOVÉTO ŠKODY; (E) VYJÁDŘENÍM, CHOVÁNÍM NEBO OPOMINUTÍM JAKÝCHKOLIV POSKYTOVATELŮ SLUŽEB NEBO TŘETÍ STRANOU, TÝKAJÍCÍ SE NAŠICH SLUŽEB; (F) CHOVÁNÍM NEBO JEDNÁNÍM VÁS NEBO KOHOKOLIV JINÉHO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NAŠICH SLUŽEB, ZAHRNUJÍCÍM ZEJMÉNA TĚLESNÉ POŠKOZENÍ, EMOČNÍ STRÁDÁNÍ, SMRT NEBO JINÉ ŠKODY, VYPLÝVAJÍCÍ Z KOMUNIKACE NEBO SETKÁNÍ SE S REGISTROVANÝMI ČLENY NAŠICH SLUŽEB NEBO OSOBAMI, KTERÉ S VÁMI PŘIŠLY DO KONTAKU PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH SLUŽEB, AŤ UŽ ON-LINE NEBO OFF-LINE; (G) JINÝMI ZÁLEŽITOSTMI PRAMENÍCÍMI NEBO SPOJENÝMI S NAŠIMI SLUŽBAMI NEBO S TĚMITO PODMÍNKAMI.

5. Odškodnění

Budete Warmshowers.org (a jeho spolupracovníky, vedení, členy, zaměstnance, zástupce a smluvní partnery) chránit, udržovat jeho bezpečnost a chránit proti nárokům, požadavkům, žalobám, poškození, ztrátám, nákladům a výdajům, včetně a zejména příslušným nákladům na právníky, pramenícím z nebo spojených s (a) vašÍm užíváním našich služeb; (b) jakýmkoliv obsahem profilu člena nebo příspěvků vámi zaslaných; (d) vaším porušením těchto podmínek; nebo (e) vašim chováním v souvislosti se našimi službami. Dále pokud využíváte službu v zastoupení někoho jiného, reprezentujete a zaručujete se, že zastupovaný souhlasí s odškodněním vám a Warmshowers.org za porušení těchto podmínek v souladu s ustanovením této části. Jste-li povinen odškodnit nás, máme právo, podle našeho výhradního a neomezeného uvážení, řídit všechny akce a procesy a určit, zda si přejeme vyřešit naše pohledávky a když ano, tak za jakých podmínek.

6. Hlášení nesprávného chování

Jestliže jste prostřednictvím našich služeb v kontaktu s kýmkoliv, kdo se vám zdá, že jedná nebo jednal nevhodně, včetně a zejména útočně, násilně nebo sexuálně nepřípustně, kdo vám něco ukradl nebo se zapojil do jiného rušivého chování, důrazně vám doporučujeme o takové osobě bezprostředně informovat způsobem popsaným ve FAQ pod nadpisem "Co dělat při problémech s hostitelem nebo hostem". Povšimněte si prosím, že ačkoliv vybízíme členy k hlášení nesprávného chování, nejsme odpovědni ani neručíme za to, co členové dělají, ani nejsme povinni nijak nic podnikat.