Back to top

Zásady ochrany osobních údajů

Věříme, že jste oprávněni spravovat všechny informace a obsah, který sdílíte, zveřejňujete a zasíláte na tento web.

  • Informace o vás, které jste zveřejnili na svém profilu, mohou vidět pouze členové, a to včetně adresních a telefonních údajů, které jste se rozhodli do profilu zahrnout. 
  • Pouze členové vás mohou kontaktovat pomocí tlačítka "Pošli zprávu" (Send message) a programu pro soukromé zasílání zpráv.
  • Vaše e-mailová adresa nebude odhalena jiným členům nebo třetím osobám, pokud se nerozhodnete ji odhalit, kromě zvláštních naléhavých okolností, jak je uvedeno níže.
  • Příspěvky, které vložíte do fóra Warmshowers.org, budou viditelné pro kohokoliv na internetu.
  • Každý příspěvek na tomto webu můžete kdykoliv smazat nebo požadovat, abychom jej smazali.

Warmshowers.org je společenství založené na důvěře, takže vás žádáme, abyste zde uvedli své pravé a úplné jméno. To je však viditelné pouze pro členy, pokud neodhalíte další informace na fórech.

Pevně věříme v ochranu vašich dat a v to, že nebudou sdíleny s jakoukoliv třetí osobou, ale vyhrazujeme si právo postoupit taková data bez vašeho souhlasu, abychom předešli havarijním stavům, abychom pomohli vám nebo někomu jinému, kdo by byl v nebezpečné situaci, chránit nebo prosadit vaše práva, chránit nebo prosadit práva třetí osoby, nebo odpovědět na soudní příkaz nebo obsílku, nebo v jiných právem vyžadovaných nebo povolených případech.&nbsp

Nikdy vaše informace neprodáme, nezpřístupníme nebo nevyměníme s jinými weby nebo službami. Komerční aktivity všech typů jsou na Warmshowers.org nežádoucí, což zahrnuje jak jednání členů, tak i naše.

Máte právo zrušit váš účet na Warmshowers.org, současně se všemi vašimi informacemi, zpětnou vazbou, kterou jste poskytli, a ostatní váš obsah, a to kdykoliv. Provést to lze na záložce "Upravit" (edit) vašeho účtu, klinutím na tlačítko "Zrušit účet" (Delete Account) ve spodní části.

Další informace na toto téma naleznete v "Podmínkách užití" a "Často kladených dotazech (FAQ)".