Back to top

Osobní bezpečnost

Máme jen velmi málo zpráv o bezpečnostních problémech s Warmshowers.org, ale vzhledem k velké členské základně k něčemu takovému může čas od času dojít. Protože Warmshowers.org je pouze mechanismus, jak pomoci podobně smýšlejícím členům pomáhat sobě navzájem, a nemá možnosti, jak vás chránit nebo zaručit "přívětivost" členů, musíte užívat vlastní hlavu a vytvářet si vlastní pravidla pro jednání s členy, kteří vás kontaktují.

Musíte používat vlastní „selský rozum“ při jednání s členy, kteří vás kontaktují nebo se u vás zdržují (nebo u kterých se zdržujete).

Zde je pár věcí, které obvykle říkáme členům v e-mailech, týkajících se jejich osobní bezpečnosti (když hostí jiného člena):

  • Jste zodpovědni za svou vlastní osobní bezpečnost, ať už jako host nebo jako hostitel. Musíte se sami moudře rozhodnout.
  • Nikdy nejste povinni vpustit člena Warmshowers do vašeho domu, pokud by vám to bylo nepříjemné. Někdy to může souviset s jeho úvodním e-mailovým požadavkem na pohostinství, nebo to může být proto, že o sobě na svém profilu napsal příliš málo. Vždy pamatujte, že bezpečnost vaše a vaší rodiny má zásadní význam.
  • Jestliže se člen Warmshowers.org objeví u vašich dveří a žádá o pobyt bez předchozí komunikace, nemusíte se cítit špatně, když řeknete "NE" a odkážete ho na nejbližší motel nebo kemp. Je to na vás, ale není nutné, abyste hostili kohokoliv, kdo se objeví, aniž by se domluvil předem.
  • Když vás nějaký člen kontaktuje, podívejte se na jeho profil na Warmshowers.org. Čím víc informací uvidíte, tím lépe. Mnozí cestovatelé mají navíc vlastní webové stránky. Zkuste odkaz na web z jejich profilu a lépe poznáte, s kým máte co dělat. Také věnujte pozornost tomu, zda obdržel (nebo udělil) nějaké reference (v dolní části jeho profilu).
  • Nežádáme, abyste na profilu uvedli o sobě víc než vaše domovské město a stát/provincii (kraj), pokud jde o vaše osobní kontaktní údaje. Takže nemusíte uvádět vaši přesnou adresu ani telefonní čísla, pokud z toho máte obavy. Můžete si tyto informace vyměnit s potencionálním hostem až poté, co jste si porozuměli a cítíte se s ním bezpečně. Jestliže neuvedete svou adresu (ulici a číslo), použijte prosím záložku "nastavit polohu v mapě" (set map location) aspoň blízko vašeho domu. Tak budou cykloturisté vědět, jestli vůbec ležíte na jejich trase.
  • Jestliže chcete vymezit, koho jste ochotni ubytovat, můžete to napsat do části „O mně“ (About Me) na vašem účtu. Například máme členky, které chtějí hostit pouze jiné ženy nebo páry, ale ne samotné muže. Někteří členové nehostí potencionální hosty, kteří nemají žádná doporučení ani reference. Určitě takové věci na váš účet napište.
  • Když se domluvíte na hostování jiného člena Warmshowers.org a máte z toho obavu, zvažte, zda nepozvat na dobu, kdy očekáváte jeho příjezd, svého přítele nebo souseda. Požádejte ho, aby zůstal, dokud se nebudete s členem, kterého jste přijali, cítit bezpečně.