Back to top

Proč vás žádáme o dary?

Společenství Warmshowers.org community se rozrostlo na více než [50,000 členů v 15 jazycích celého světa](https://www.warmshowers.org/country_count). Naše infrastruktura vyžaduje údržbu a zlepšování (což je obé dost nákladné) a naši členové potřebují podporu a řešení problémů. Víme, že dlouhodobá životnost společenství od nás vyžaduje trvalou finanční udržitelnost, a to mohou uskutečnit naši členové.