Back to top

Co když mám problém s hostitelem nebo hostem z Warmshowers?

  1. Zkuste prosím rozlišit, zda nejde o problém ze špatné komunikace nebo kulturních rozdílů. Je-li tomu tak, jeďte dál.
  2. Jestliže si myslíte, že by o tom měli být informováni i jiní hostitelé nebo hosté, použijte zpětnou vazbu ve formě negativní reference. Klikněte na tlačítko "Poskytnout zpětnou vazbu" (Provide Feedback) na jeho profilu a uveďte fakta, která vám dělají starost, a vaše zkušenosti. Můžete samozřejmě použít hodnocení "Negativní" nebo "Neutrální".
  3. Jestliže dojde k závažnému nevhodnému jednání (krádež, nevhodné sexuální chování atd.), dejte nám prosím vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Zeptáme se vás na specifické detaily a druhé strany na její na její pohled. V závažných případech můžeme zaslat administrátorskou zpětnou vazbu (vzhledem k vám anonymní) na účet člena nebo zrušit obviněný uživatelský účet, pokud si to zaslouží.
  4. Pokud situace obsahuje kriminální jednání, informujte prosím ihned místní úřady. Volejte policii.