Back to top

Co bych měl napsat do svého profilu?

Použijte sekci "O mně" k tomu, abyste sdělili něco o sobě. Jste-li hostitelem, co je zvláštního na vašem ubytování? Bydlíte na vrcholu kopce? Přímo na cyklotrase? Blízko obchodu s koly? Výborně vaříte, můžete objednat pizzu, nebo si hosté mají přinést vlastní jídlo? Jste-li na cestě, odkud a kam jedete? Píšete si blog? Máte nějakou dietu? Takové informace mohou potencionálnímu hostu nebo hostiteli pomoci se rozhodnout, zda si budete vyhovovat.

Pro mnoho lidí je velmi důležité profilové foto. Nemusí to být jen vaše fotka, ale i fotka vašeho domu, města, kola.

Odpovězte na explicitní otázky, jak nejlépe umíte a tak úplně, jak je to pro vás příjemné. Nemusíte prozradit vaši adresu nebo telefonní číslo, ale pokud chcete být hostitelem, mělo by být z mapy zřejmé, s jakým místem mají hosté asi počítat.